Znajomosc jezyka hebrajskiego

Tłumaczenie ustne to przekład, który ułatwia komunikację między dwoma rozmówcami, którzy nie porozumiewają się w tymże samym języku. Tłumaczenie ustne robi się na bieżąco, co oznacza, że przedstawiaj nie jest czasu sprawdzać słów w słowniku, czy dziwić się nad sensownością wypowiedzi. Trzeba okazać się dużą koncentracją i refleksem, żeby przekład był zdrowy natomiast nie tracił sensu, który rozmówca chce przekazać.

Najprostsze jest tłumaczenie konferencyjne, które odnosi się podczas oficjalnych wystąpień. Często, oficjalne spotkania referowane są równocześnie na kilka języków - w relacje z tego którym językiem posługują się referenci i słuchacze, lub w których krajach odbywa się transmisja na żywo.

Tłumaczenie ustne w Stolicy wyróżniają się na tłumaczenia symultaniczne - czyli takie, które wytwarza się na bieżąco, tłumaczenia konsekutywne - z przekładem liczy się aż prelegent skończy wypowiedź i ukazuje się ją z usługą specjalnego zapisu, tłumaczenia szeptane - gdy podczas wystąpień uczy się wypowiedź dla jednej osoby, siedząc przy niej. Występują także przemówienia sądowe. Podczas nich dokument jest tłumaczony na obecnie na sali sądowej, a to oznacza, że niezbędny jest status tłumacza przysięgłego. Często też tłumacz pomaga wybranej osobie podczas wyjazdu zagranicznego, gdzie dokonują się spotkania biznesowe/negocjacyjne i pozytywny jest przekład.

Większość tłumaczy ustnych zrzeszona stanowi w towarzystwach, jakie nie tylko podnoszą prestiż, ale jeszcze oferują produkty szkoleniowe, czy wskazują szkoły w jakich można podnosić kwalifikacje. Z usług takich osób chętnie korzystają oficjalne komisje, ONZ, Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, Komisja Europejska. Są wówczas pewność, że osoby, które wykonują tłumaczenia, zapewniają wysoki poziom przekładu, a i dokładność.