Łódź buduje
Przyspieszenie w każdym kierunku

Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna

Całkowita wartość projektu: 420 235 507,10 zł    |   Kwota dofinansowania: 268 760 849,02 zł

Projekt Budowa Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju