Łódź buduje
O inwestycji

Beneficjentem projektu jest Miasto Łódź.
Przedmiotem odpowiedzialnym za realizację miejskiej części inwestycji jest Zarząd Dróg
i Transportu w Łodzi.

Budowa Węzła Multimodalnego oraz Dworca Łódź Fabryczna realizowana jest w ramach jednego kontraktu na roboty budowlano-montażowe. Wykonawcą jest konsorcjum Torpol-Astaldi-PBDiM-Intercor. Koszt całej umowy wynosi ponad 1,75 mld zł brutto. 

420 235 507,10 złwynosi całkowita wartość projektu budowy węzła multimodalnego przy dworcu łódź fabryczna 

268 760 849,02 złwynosi kwota dofinansowania z funduszu spójności

Umowa o dofinansowanie projektu realizowanego pod nazwą „Węzeł Multimodalny przy dworcu Łódź Fabryczna” została zawarta 22 listopada 2013 r. między Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Łódź.

Dofinansowanie dotyczy tak zwanej miejskiej części przebudowy dworca Łódź Fabryczna.

Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna

Całkowita wartość projektu: 420 235 507,10 zł    |   Kwota dofinansowania: 268 760 849,02 zł

Projekt Budowa Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju