Dyrektywa komunikacyjna ue

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do produktów oddanych do robocie w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania kierujące się nie właśnie do bezpieczeństwa a jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto związane z tym całe procedury oceny w głównej mierze uzależnione są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone wyposażenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, aby mógł być wykorzystywany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W początkowej klasie otrzymują się urządzenia, które dostosowuje się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zabiera się do urządzeń, które zwraca się w pozostałych miejscach, a jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń funkcjonujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej wrażliwe wymagania ważna z możliwością zlokalizować w normach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do książce w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być mocny, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub pojedyncze narzędzia w planu zapewnienia współprac z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.