Łódź buduje

WĘZEŁ PIERWSZA KLASA

BUDOWA WĘZŁA MULTIMODALNEGO PRZY DWORCU ŁÓDŹ FABRYCZNA

Centralne położenie na mapie Polski i Europy sprawia, że Łódź stanowi atrakcyjne miejsce do życia i prowadzenia biznesu. Miasto ulokowane jest na skrzyżowaniu transeuropejskich autostrad, w odległości zaledwie 120 km od Warszawy, z którą posiada dogodne i szybkie połączenie autostradowe.
Komunikacyjną dostępność Łodzi jeszcze bardziej ugruntuje powstanie nowoczesnego Dworca Łódź Fabryczna. Jego budowa jest największą tego typu realizacją w Polsce.
Dworzec stanie się częścią multimodalnego węzła komunikacyjnego, który połączy kolej aglomeracyjną, konwencjonalną, autobusową komunikację dalekobieżną, komunikację miejską oraz prywatny transport samochodowy.
Znajduje się tu także nowoczesny Port Lotniczy im. Władysława Reymonta.
Przebudowany dworzec będzie mógł w przyszłości stać się częścią obsługi planowanej linii średnicowej.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi pod nazwą „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna” obejmuje:

  • budowę i przebudowę linii tramwajowych wraz z budową przystanków tramwajowych
  • budowę stanowisk autobusowych
  • budowę parkingów typu „Park & Ride”
  • budowę systemu zjazdów i ramp dojazdowych

Inwestycja ma także przyczyniać się do wykreowania Nowego Centrum Łodzi poprzez:

  • stworzenie dostępnych, bezpiecznych i atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów przestrzenie publicznych
  • rewitalizację obszarów poprzemysłowych i kolejowych
  • stworzenie nowych przestrzeni do inwestowania
  • sprzyjanie ożywieniu kulturalnemu i społecznemu Śródmieścia
  • zachowanie istotnych elementów tkanki urbanistycznej stanowiących o tożsamości i historii tego obszaru
  • poprawę komfortu przemieszczania się w przestrzeni miejskiej
Budowa Węzła Multimodalnego przełoży się na wzrost gospodarczy regionu oraz przyczyni się do trwałego i zrównoważonego rozwoju Łodzi, a przez to do polepszenia warunków życia jej mieszkańców.

Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna

Całkowita wartość projektu: 420 235 507,10 zł    |   Kwota dofinansowania: 268 760 849,02 zł

Projekt Budowa Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju